Nieuws

pagina_banner

We hebben BSCI-fabrieksinspectie op 9 en 10 december in Beijing

BSCI (The Business Social Compliance Initiative) is een organisatie die pleit voor sociale verantwoordelijkheid in het bedrijfsleven, gevestigd in Brussel, België, opgericht in 2003 door de Foreign Trade Association, die bedrijven verplicht hun normen voor sociale verantwoordelijkheid continu te verbeteren door gebruik te maken van BSCI-monitoringsystemen in hun productiefaciliteiten over de hele wereld is fabrieksinspectie elk jaar vereist

BSCI-leden hebben de Gedragscode ontwikkeld met het oog op het creëren van invloedrijke en sociaal aanvaardbare productieomstandigheden.De BSCI-gedragscode streeft naar naleving van bepaalde sociale en milieunormen.Leveranciersbedrijven moeten ervoor zorgen dat de gedragscode ook wordt nageleefd door onderaannemers die betrokken zijn bij productieprocessen of laatste productiefasen die worden uitgevoerd namens BSCI-leden.De volgende vereisten zijn van bijzonder belang en worden geïmplementeerd in een ontwikkelingsbenadering:

1. Wettelijke naleving

2. Vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen

Het recht van alle bedienden om vakbonden van hun keuze op te richten en zich erbij aan te sluiten en om collectief te onderhandelen, zal worden gerespecteerd

3. Verbod op discriminatie

4. Compensatie

Lonen betaald voor reguliere werkuren, overuren en overwerktoeslagen moeten voldoen aan of hoger zijn dan de wettelijke minima en/of industriestandaarden

5. Werktijden

Het toeleveranciersbedrijf zal zich houden aan de toepasselijke nationale wetten en industriële normen met betrekking tot werktijden

6. Gezondheid en veiligheid op het werk

Er moeten duidelijke regels en procedures worden opgesteld en gevolgd met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk

7. Verbod op kinderarbeid

Kinderarbeid is verboden zoals gedefinieerd door de ILO en de verdragen van de Verenigde Naties en/of door de nationale wetgeving

8. Verbod op dwangarbeid en disciplinaire maatregelen

9. Milieu- en veiligheidskwesties

Procedures en normen voor afvalbeheer, behandeling en verwijdering van chemicaliën en andere gevaarlijke materialen, emissies en afvalwaterbehandeling moeten voldoen aan de wettelijke minimumvereisten of deze overtreffen

10. Beheersystemen

Alle leveranciers zijn verplicht de nodige maatregelen te nemen om de BSCI-gedragscode te implementeren en te bewaken:

Directie verantwoordelijkheden

Bewustzijn van werknemers

Record houden

Klachten en corrigerende maatregelen

Leveranciers en onderaannemers

Toezicht houden

Gevolgen van niet-naleving

 

 

 

 

 

 


Posttijd: 09-dec-2021